Sevinç Özarslan

*  Sevinç Özarslan, Zaman/Cumaertesi, 26.09.2008 : “… yaz aylarında ve Ramazan’da…”, “… bir kısmı da Ramazan’da ikram etmek…”    Erkek adı olarak “Ramazan” büyük harfle, ay adı olarak “ramazan” kiçük harfle başlar. Bu bir kuraldır (bk. TDK-Türkçe Sözlük).    En kötü kural kuralsızlıktan iyidir.