Sırrı Er

Moral Haber’in acar köşe yazarı Sırrı Er, hiç çekinmeden Cem
Sökmen’in, Ufuk Ötesi dergisinde Mayıs 2004’te yayımlanan yazısını,
“Öztürkçe Saçmalığı” başlığıyla köşesine taşımış. Devamı

Sırrı Er

  *  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 27.05.2009: “Hüsamettin Cindoruk’un (doğrusu “Cindoruğ’un”) genel başkan seçilmesinin…”, “Kamuoyunun Demirel ve Cindoruk’u (doğrusu “Cindoruğ”u) daha iyi tanıyabilmesi…”    Diksiyon hocalığına da soyunan duayen spiker (!) Sırrı Er, TDK-Yazım Kılavuzu’nun 46. sayfasındaki, “Sonunda p,ç,t,k ünsüzlerinden biri bulunan…” diye başlayan paragrafı gözardı ederek keyfî… Devamı

Sırrı Er

KURALLARDAN BİHABER TV SPİKERİ    Önce, Yazım Kılavuzu´nun (TDK) 46. sayfasındaki kuralı okuyalım : “UYARI : Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Özbek, Recep, Yiğit, Bosna-Hersek, Gaziantep, Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.02.2009: “İsrail kabiinesi yeniden…”, “İsrail kabiinesinin Mısır’ın arabuluculuğunda…”, “İsrail kabiinesinin en militan isimlerinden…” “Bakanlar Kurulu, hükûmet” anlamındaki kelime “kabine” (…) şeklinde seslendirilir (bk. TDK-Türkçe Sözlük). S.Er birçok kelimeyi telaffuz edemiyor!

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.02.2009: “Prof. Dr. Vamik Volkan’a göre Erdoğan’ın Davos’taki…” Kültür A.Ş.’de “Diksiyon Dersi Öğretim Görevlisi” olan Sırrı Er, “Amik” (Ovası) der gibi, “Vamik” (..) diyor, “Vaamık” demesi gerekirken!!! Sırrı Er’in, Lâmi’nin 5981 beyitlik, “Vâmık ve Azrâ” adlı mesnevisinden haberi olmadığı anlaşılıyor… Duayen spiker (!)… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Kezban Hatemi (…)…” Sırrı Er, eski İran Cuhhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin (“Haatemi” şeklinde seslendirilir) adını, hiç duymamış olacak ki… Hem duayen spiker (!) unvanını kullanacaksınız…

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Japonya’da olduğu gibi,Türkiye’de de kişi başına düşen gelir yani Gayri Safi Millî Hasıla’nın oranı 35.000 dolar olursa, burdan da çok giden olacaktır.” Sırrı Er , “Gayri Safi Millî Hasıla”yı, “Kişi başına düşen millî gelir” sanıyor (!!!) ayrıca “oran” kelimesini gereksiz yere kullanıyor…… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 18.12.2009: “Paniğe sebep olan…”, “Doğan’a rakip olacağı…”, “… tanınmasına sebep olduğunu…” Liselerde ve üniversitede diksiyon dersleri verdiğini sık sık yineleyen Sırrı Er’in, ulama kuralından haberi yok!!! “Se-be-bo-lan”, “ra-ki-bo-la-ca-ğı” ve “se-be-bol-du-ğu-nu” deme becerisini gösteremeyen spikerimizin, öğreneceği daha “çook” şey var!!!

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, 26.02.2009: “… tamamlanan nükleer santralda…”, “… İran’ın ilk nükleer santralı…”, “…Buşehr nükleer santralını…” “Santral” kelimesindeki “L” harfi ince olarak seslendirilir. Sırrı Er bu kuralı (bk. TDK-Yazım Kılavuzu) bilmiyor ve “santral” kelimesine getirilen eklerin tümünü kalın olarak seslendiriyor. Aynı hataya, “kontrol” kelimesinde de düşüyor ve “Amsterdam’a… Devamı

Sırrı Er

* Sırrı Er, www.mehmetnuriparmaksiz.com, 03.03.2009: “Toron Karacaoğlu, Tarık Gürcan ve Mesut Mertcan. Biz bu insanları dinleyerek büyüdük, bu değerlerden eğitim alarak kendimizi geliştirdik. Bu gibi insanların sayısında da her geçen gün azalma oluyor. Nesilleri tükenmek üzere demek istemiyorum ama maalesef biz bu insanlar hayatta iken kıymetini bilmiyoruz. Yaşarken bu değerlerini… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, 17.02.2009: “… bilirkişi raporuna göre 47 nokta 603 nokta 9 yeni Türk Lirası’nı haksız kazanç olarak zimmete geçirmiş.” Sırrı Er, elindeki Vakit gazetesini okuyamıyor. Haberin tercümesi: “… bilirkişi raporuna göre 47 milyon 653 bin yeni Türk Lirası’nı zimmete geçirmiş.” Benzer hata, Taraf gazetesini okurken de… Devamı

Sırrı Er

l Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 19.03.2009: “… yaklaşan seçim tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını alamayacakları ve Anayasa’nın 67. maddesinde öngörülen oy cüzdanlarını alamayacakları, kullanma hakları  kullanamayacakları anlaşılmıştır.” Yılların “spikeri” (!) önündeki metni okuyamıyor. Haberin tercümesi: “…yaklaşan seçim tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını alamayacakları ve Anayasa’nın 67. maddesinde öngörülen… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 16.03.2009/8.11 : “Gaziantep’in Nizip ilçesinde…”   Sırrı Er, “Gaziantep” adına, belirtme durumu eki ulandığında ” “Gazianteb’i” denileceğini bilmiyor (bk. TDK-Yazım Kılavuzu).

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.03.2009 :”… uçağın piste deniz milinin sürat birimi olarak 135-145 kınot bir hızla ulaşması gerekirken uçak düştüğünde hızı 83 kınot düzeyinde bulunuyordu”, “Uçak iki dakika önce, 159 kınot hızla uçarken bu süre içinde değerler 148-145-129-117 ve 85 kınota kadar geriledi”,  “… ve düştüğü… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 16.03.2009 : “İndirimler yarın (salı) başlayacak ve üç yıl sonunda bitecek.”   Sırrı Er’in gündemden haberi yok!   1) KDV indirimleri 16.03.2009, pazartesi günü başladı.   2) İndirimler üç yıl değil, üç ay sonunda bitecek. *  TRT Radyo 4, kadın spiker, 31.03.2009/16.00 :… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 06.03.2009 : “Artvinlilerin bir sözü var : Ardı arından, arlı arından korkar, benden korkar.”   Sırrı Er, elindeki haberi okuyamıyor. Haberin tercümesi : “Arlı arından korkar, arsız da sanır ki benden korkar.”

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 26.03.2009 : “… birbirini takip etti.” , “… dikkatle takip etti.” , “… sevk edilmiştir.”, “… bölgeye sevk edildi.”, “… karışıklığına sebep oldu.”   Yılların “duayen” (!) spikeri ulama kuralına uymuyor. Doğru seslendirmeler : “… birbirini TA-Kİ-BET-Tİ.”, “…dikkatle TA-Kİ-BET-Tİ.”, “…SEV-KE-DİL-MİŞ-TİR.” “… bölgeye SEV-KE-DİL-Dİ.”,… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 19.02.2009 : “Uzun vadeli kredi borcu 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 15 elli beş nokta arttı.”   Haberin tercümesi :  “Uzun vadeli kredi borcu, 2008 yılında, 2007 yılına göre yüzde 15,55 arttı (Millî Gazete).   Sırrı Er, sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 17.04.2009 :  “% 12.25-% 16.75- % 15.5-% 9.75”   Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için virgül konulur; bu bir kuraldır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s.35).   Sırrı Er, Anglosaksonlara özenerek virgül yerine nokta kullanıyor!!!