Suna Durmaz

*  Suna Durmaz, Yeni Asya, 22.03.2009: “Kuveyt anayasasına göre, hükümet kabinesi içindeki el-Sabah ailesinden olan bakan…”    “Kabine”nin anlamı “Bakanlar Kurulu, hükûmet” olduğuna göre, “olanak imkânı” der gibi, “hükûmet kabinesi” denilemez.