Tülin Öztürk Ekici

*  Tülin Öztürk Ekici, moogozine.goguug.com, 05.10.2008 : “İlgi çekte nasıl çekersen çek.”  Ayrı yazılan “da”, “de” bağlacı, hiçbir zaman “ta”, “te” biçiminde yazılmaz (bk. TDK Yazım Kılavuzu, s.11).  Tülin Öztürk Ekici, bu kurala uymadığı gibi, bağlacı kelimeye eklemiş bir de…