Tuna Serim

*  Tuna Serim, Tercüman, 30.01.2009: “… en çok izlenen, Müge Anlı’nın ki.” “İyelik eki” “-ki”nin, bağlaçmışçasına ayrı yazılmasına bir anlam veremiyorum doğrusu!

Tuna Serim

*  Tuna Serim, Tercüman, 03.10.2008 : “TRT haberlerini sunan Fulin Erler…”    Spikerimizin soyadı “Arıkan” olduğu hâlde, Tuna Hanım Kardeşimizin ısrarla “Erler” yazmasına bir anlam veremiyorum doğrusu!!!