Tunç Tuncel

*  Tunç Tuncel, TRT TV 1, 18.05.2009/7.56 : “Cumhuriyet miitingine…”   “Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı” anlamındaki kelime “miting (..) şekinde seslendirilir (bk. TDK-Türkçe Sözlük).

Tunç Tuncel

*  Tunç Tuncer, TRT TV 1, 24.08.2009/7.11: Ay Em Ef kavgasının…”, “Ay Em Ef kavgası büyüyor…”    TRT mikrofonlarında, harflerin İngilizce olan seslendirilmesi… Diğer TRT spikerleri harfleri “İ Me Fe” olarak seslendirirken…

Tunç Tuncel

*  Tunç Tuncel, TRT TV 1, 08.06.2009/7.38 : “Hariri başkanlığındaki bloğun…”    “Blok” kelimesine sesli harf ulandığında, “K” harfi yumuşamaz. Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Yazım Kılavuzu)

Tunç Tuncel

  *  Tunç Tuncel, TRT TV 1, 07.06.2010/7.35: “‘Kahrolsun İsrail’ sloganlarının atıldığı miitingde…”    “Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı” anlamındaki kelime, “miting” (..)şeklinde seslendirilir.