Uğur Vardan

*  Uğur Vardan, Radikal, 01.05.2009: “Afrika’da bir köyde ‘yargısız infaz’a soyunurken, Logan, ‘Yeter artık Stryker, sıtkım sıyrıldı bu işlerden’ diyor ve örgütü terk ediyor.”    “Birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek” anlamındaki deyim, “sıtkı sıyrılmak değil, “sıdkı sıyrılmak”tır. (bk. TDK-Türkçe Sözlük)