İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Bloomberg TV, 09.07.2010: “… laakaabıyla anılıyor.”, “… laakaabıyla aldık oraya.”    “Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad”a “lakap” denilir ve her iki hecesi de kısa olarak seslendirilir!

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Blomberg TV, 14.07.2010: “Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs.” Dört harfli. Aradığımız kelime, “âlem’di.”, “Âlem vardı ya…”    Kelime Oyunu sunucusu İ.Varol, “âlem” ile “alem” arasındaki farkı bilmiyor. Çok, hem de çok yazık!   … Devamı

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kanal 1, Kelime Oyunu, 23.09.2009: “Yaygın olarak kullanılan bir laakap?”    “Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad” anlamındaki kelime “lakap” (..) şeklinde ve “L” harfi ince olarak seslendirilir.

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Kanal 1, 27.08.2009/20.44: “Resmî geçitlerde kullanılır…”    “Resmigeçit” (geçit töreni) kelimesi, İhsan Varol’un dilinde “resmî (devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı) geçit” oluyor!    Hem “Kelime Oyunu” gibi kelimelerle ilgili bir program yapacaksınız…

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, FOX  TV, 27.10.2009/20.13: “Argoda kuytu mekân: sote. Eskiden ‘sota’ denirdi, bilgisayar oyunları kelimeyi ‘sote’ yaptı. Bunu da belirtelim.”    “Sote”nin anlamı, “Küçük küçük doğranmış et, ciğer, böbrek gibi şeyler yağda hafifçe kavrulduktan sonra su, domates, biber vb. katılarak yapılan yemek” olduğuna göre…           Bilgisayar oyunları,… Devamı

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Bloomberg TV, 26.05.2010: “Pankreas’ı duyunca tam da Amerikan güreşi diyecekti…”    “Güreşle boksu birleştiren spor karşılaşması” “pankreas” değil, “pankras”tır. Bilindiği gibi “pankreas”ın anlamı, “Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir bez”dir.

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Bloomberg TV, 18.06.2010: “Stüdyomuzda bir karabulutlar dönüyor.”    “Bir” sayı sıfatı kullanıldıktan sonra “-lar” çoğul eki takılmaz!

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Bloomberg TV, 14.05.2010: “Manevi yüceliği tanımlayan bir ünvan…”, “Bir mesleki ünvan…”    “San” anlamındaki kelime, “ünvan” değil, “unvan”dır (bk. TDK-Türkçe Sözlük).

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Bloomberg TV, 02.03.2010: “Termostat: Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz.”    Bazı sözlüklerdeki hatayı İ. Varol da tekrarlıyor ve “sıcaklık” (İng. temparature) yerine “ısı”yı ((İng. “heat”) kullanıyor…

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Bloomberg TV, Kelime Oyunu, 11.03.2010: “Sonunda ittiriverdiler ayırdılar”, “Aşırı kalabalık, izdaham…”    1. yanlış: Adam tutup da ittiriverdilerse mesele yok. “Sonunda itiverip ayırdılar” demek varken…    2. yanlış: “Aşırı kalabalık, yığılma” anlamındaki kelime “izdaham” değil, “izdiham”dır.

İhsan Varol

*  İhsan Varol, Bloomberg TV, Kelime oyunu, 01.03.2010: “Seviyorum o şekli şemali…”, “Hayvanlara yemek bıraktıkları…”, “Çok yerler gezmiş…”    1. yanlış: “Dış görünüş” anlamındaki kelime, “şemal” değil, “şemail”dir.    2. yanlış: “Hayvanlara “yemek” değil, “yem” verilir.    3. yanlış: “Çok” sıfatı kullanıldıktan sonra çoğul eki (-lar, -ler) takılmaz.