Reha Muhtar

*  Reha Muhtar, Vatan, 04.08.2010: “Yunanistan’ın Mikonos adasında böyle bir yasak koysalar, o gün Yunanistan birbirine girer…” Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü… Bu bir kuraldır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu). Doğru yazım: Mikonos Adası’nda…

Süleyman Ateş

*  Süleyman Ateş, Vatan, 11.05.2010: “Emlağın zekâtı verilen vergidir”, “Aslında emlağın zekâtı, devlete verilen emlak vergisidir.”    Emlak kelimesine sesli harf ulandığında “K” yumuşamaz, bu bir kuraldır. Doğru yazım: Emlakin…