Hakan Albayrak

* Hakan Albayrak, Yeni Şafak, 04.08.2010: “Rusya, 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması’na istinaden, Leh mültecilerin iadesini isteyip durmaktadır.” “Anlaşma” (Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon) ile “antlaşma”yı (İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği… Devamı

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

*  Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Yeni Şafak, 04.08.2010: “Delikanlı (uzak akrabam) boş gezenin boş tayfası idi.”, “Konu bu evlilikten sonra yaşlı akrabalarımın torunlarına boş gezenin boş tayfasının internet üzerinden yapmış olduğu evliliği örnek göstermesi.”, “İnanmayı bırakın ret ediyor.” 1. yanlış: Deyimin doğrusu, “işsiz güçsüz dolaşan (kimse)” anlamında “boş gezenin boş kalfası”dır… Devamı

Cevdet Akçalı

*  Cevdet Akçalı, Yeni Şafak, 06.06.2010: “Biz Türkler, bazı ülkelerle olan ilişkilerimizi basite icra ederiz:”    C.Akçalı, “İsrail’le dost olmanın güçlüğü” başlıklı yazıyı aynı gazetede,  07.Şubat.2005, 10 Ocak 2009 ve 06 Haziran 2010 tarihlerinde tam üç kere tekrarlamış hem de “eski biçimine sokma, çevirme/döndürme” anlamındaki “irca” kelimesini, “icra” (Yapma, yerine… Devamı

Mehmet Şeker

*  Mehmet Şeker, Yeni Şafak, 06.05.2010: “Arka Bahçemiz Üsküp”, “Hidayet İlimsever ve H.Yıldırım Ağanoğlu, ‘Arka Bahçemiz Üsküp’ adlı eserde, bugün Makedonya’nın başşehri olan Üsküp’ü tanıtıyorlar.    M.Şeker, yazarların hatasına ortak oluyor ve “arkabahçe”yi (Bir bölgeyi çevreleyen ve onunla ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge, hinterlant), “arka bahçe” (Arkadaki bahçe)… Devamı

Ali Bayramoğlu

*  Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak, 25.06.2010: “Askeri vesayetin örselenmesi, demokratik ve siyasi çözüm ve refleksiyon fikrine  özellikle Kürt sorunu açısından imkan verdi, hala veriyor.”    A.Bayramoğlu, kelimenin Türkçe karşılığı varken (yön değiştirme), İngilizcesini (reflection) kullanıyor ve “hâlâ” yerine “hala”, “imkân” yerine de “imkan” yazıyor.

Hayrettin Karaman

*  Hayrettin Karaman, Yeni Şafak, 11.07.2010)”… insanların kimliklerinde bu guruplara aidiyet belirleyici olduğu gibi….”,  “… her bir gurup kendinin diğerinden üstün olduğu inancı ve iddiasında idi.”    “H.Karaman” da Hıncal Uluç gibi, “”grup” (küme) kelimesi yerine “gurup”u (Ay, Güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufkun altına inmesi) kullanıyor; her nedense…

Kürşat Bumin

*  Kürşat Bumin, Yeni Şafak, 23.05.2009 : “Bir tuhaf ‘kuvvetler ayrımı’ pratiği…”   “Her bir faaliyeti bir organa verilmek suretiyle devlet işlerinin muhtelif organlar arasında taksim edilmesi” prensibi (Yasama-Yürütme-Yargı) “kuvvetler ayrımı” değil, “kuvvetler ayrılığı”dır.   Kürşat Bumin yazısında tam on kere bu hataya düşmüş…

Taha Kıvanç

*  Taha Kıvanç, Yeni Şafak, 16.09.2009:  “Bu soruyu psikiyatrist Prof. Aysel Ekşi’ye de sorabilirdim, ama şimdilik gazetemizin ‘Pazar’ ekinde hoş tahliller yapan psikolog Ceyda Şenel’e emanet ediyorum.”    “Psikiyatri uzmanı” anlamındaki kelime “psikiyatrist” değil, “psikiyatr”dır… (bk. TDk-Türkçe Sözlük)

Yeni Şafak

*  Yeni Şafak, 28.03.2009: ” Stanislav Stratiev’in yazdığı Deri Ceket, İ.B.B. Şehir Tiyatroları Üsküdar Muhasipzade Celal Sahnesi’nde izlenebilir.”    “Musahip” ile “muhasip” arasındaki farkı bilmeyen sayfa sekreteri, “Musahipzade Celal”i “Muhasipzade Celal” yapmakta bir sakınca görmüyor!!!

Ayşe Böhürler

*  Ayşe Böhürler, Yeni Şafak, 31.10.2009: ” Nasa’ya haber versek mi?”    “Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları, genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır” bu bir kuraldır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu). Doğru yazım: NASA

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

*  Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Yeni Şafak, 23.12.2009: “Entelektüel kelimesi ilk defa Fransa’da Emin Zola’nın Cumhurbaşkanı Felix Faure’ye yazdığı Dreyfus davasının yanlı kararına işaret ettiği mektuptan sonra kullanılmaya başlandı. ”    Böylece, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu sayesinde “Emile” adı, “Emin” olarak karşımıza çıkıveriyor!

Cevdet Akçalı

*  Cevdet Akçalı, Yeni Şafak, 04.07.2010: “Birden bire hoca döndü ve bunu gördü, geldi ‘Ne geziyorsun burada’ diye beni azarladı ve ‘Çık’ dedi yerdeki kâğıdı gördükten sonra ayağıyla ittirdi hiçbir muamele yapmadı.”    1. yanlış: “Ansızın” anlamındaki zarf, “birdenbire” şeklinde yazılır. 2. yanlış: Hoca, adam tutup da kâğıdı ittirdiyse sorun… Devamı