Mümtaz’er Türköne

*  Mümtaz’er Türköne, Zaman, 13.04.2009: “Ordu önce ikiye (İttihat ve Terakki-Hürriyet ve İhtilaf fırkaları), sonra daha küçük parçalara bölünmüştür.”    İkinci Meşrutiyet döneminde, iktidardaki İttihat ve Terakki Fırkası’na karşı kurulmuş olan en önemli muhalefet partisinin adı, “Hürriyet ve İhtilaf Fırkası” değil, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası”dır.

Sevinç Özarslan

*  Sevinç Özarslan, Zaman/Cumaertesi, 26.09.2008 : “… yaz aylarında ve Ramazan’da…”, “… bir kısmı da Ramazan’da ikram etmek…”    Erkek adı olarak “Ramazan” büyük harfle, ay adı olarak “ramazan” kiçük harfle başlar. Bu bir kuraldır (bk. TDK-Türkçe Sözlük).    En kötü kural kuralsızlıktan iyidir.

İskender Pala

  *  İskender Pala, Zaman, 26.05.2009 : “İki yüzlü, kötü ahlaklı dedikoducuları semtine yaklaştırma.”     Anlaşılan Sayın Pala, bir sürç-ü kalem sonucu, “iki yüzlü” (riyakâr) ile “iki yüzlü”yü (iki tarafı olan; iki tarafı kullanılan) karıştırmış…

Zaman

*  Zaman, Spor, 26.11.2009: “Mehmet Topuz’un iki elini başının arasına alıp üzülmesinin fotoğrafı”    Başını, iki elinin arasına almak varken…