Zeyno Baran

*  Zeyno Baran, Star TV, 01.02.2009/ 14.10: “2000 tarihinde gelen bir sürü insanlar…” 1. yanlış: Gün, ay ve yıl belirtilmeden tarihinde denilmez. 2. yanlış: “Sürü”nün anlamı, “evcil hayvanlar topluluğu”dur; insanlar için kullanılmaz. 3. yanlış: “Sürü” bir topluluğu ifade ettiğine göre, “insanlar” değil, “insan” denilir. l