Millî Gazete

*  Millî Gazete, 28.03.2009: “Dolayısıyla önemli bir muhtevaya sahip olan yazı tefrikası, ‘tarihi (doğrusu “tarihî” H.M.) tekerrürü görme’ açısından ehemmiyete haiz.”
   “Taşıyan” anlamındaki “haiz” kelimesinden önce, “ehemmiyeti” değil, “ehemmiyete” yazarsanız cümle düşük olur… 

Gazetenin düzeltmeni İbrahim Tenekeci’nin kulağını çınlatalım mı?

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.