Namık Kemal Zeybek

*  Namık Kemal Zeybek, Radikal, 24.10.2009: “Ülkemizin kimi insanlarının ana dilinden bu boyutta korkup ta bölüneceğiz feryatlarına ne dersiniz?”, “AB avukatlarının teröründen çekinip insanlarımızın evangelistleştirilmesine aldırmayanların İslam’ın öteki yorumlarından korkularına ne dersiniz?”, “Ama niçin geciktirilir ve bir türlü ilerlenemez bu yolda ki açılımlarda…”
   1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “da” ve “de”, hiçbir zaman “ta” ve “te” şeklinde yazılmaz. Bu bir kuraldır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s. 11).
   2. yanlış: “Evangelist” bir mezhep adıdır. Mezhep adları büyük harfle başlatılır. Bu da bir kuraldır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s. 17).
   3. yanlış: “İyelik (aidiyet)” eki “-ki” kelimeye bitişik yazılır. Bu da bir başka kuraldır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s.11).

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.