Nedim Odabaş

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 16.09.2009): “İzmit sınırında oturanda ‘Ben İstanbul’da ikamet ediyorum”‘diyor…”, ” … ama, ilk fırsatta birileri buralara gelip yeşil alanları bile gaspedebebiliyor.”
   1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “da” ayrı yazılır. Doğru yazım: “…oturan da…
   2. yanlış: “gaspedebebiliyor1 yazımı yanlış, doğrusu: “gasbedebiliyor”

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.