Ömer Üründül

*  Ömer Üründül, Sabah, 13.07.2010: “Ama hücumda etkili olamıyorlardı. Çünkü İspanya’da sağlam defans bloğunun yanında etkili de pres yapan bir takımdı.” , “Hollanda da topu iyi kullanan, kollektif yapısı oturmuş organize bir takımdı.”, ” Hollanda’nın defans bloğu da beklenenden çok daha az hatasız oynadı.”, “Hem sayısal eksikliğe düşmüşlerdi, hem de defans bloğu organizasyonları ters-yüz olmuştu.”
   1. yanlış: Blok kelimesine sesli harf ulandığında “K” yumuşamaz bu bir kuraldır. Ö.Üründül bu kurala 10 küsur yıldır uymuyorn. 2. yanlış: “Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan; ortaklaşa” anlamındaki kelime “kollektif” değil, “kolektif”tir. Ö.Üründül bu hataya da yıllardır düşmektedir.
   Ö.Üründül Milliyet’te iken, uyarılarımız üzerine Sayın Cem Şengül yanlışları düzeltiyordu. Sabah spor servisinde bu işlerle ilgili kimsenin olmadığı anlaşılıyor…

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.