SAYIN RAHİM ER’E AÇIK MEKTUP

Sayın Er,

Yeğeniniz olduğunu iddia eden Sırrı Er, tam 16 yıldır yaptığı yanlışlıklar ve intihaller nedeniyle tarafımdan eleştirilmektedir.
 
Kendisi bu durumu, Twitter’deki okurlarına, “Bu kişi, bana 16 yıldır hakarette bulunmaktadır.” diyerek şikâyette dahi bulunmaktadır, adli makanlara başvuracağına.
 
Başkalarının (Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Cahit Kavcar, Beşir Ayvazoğlu, Şiar Yalçın, Nihad Sâmi Banarlı, Nejat Muallimoğlu, Nazik Hoca, Suat Taşer, Emre Tilev ve yüzlercesi) yazılarını İnternet’ten ve kitaplardan kopyalayarak (Hatta kitabına ön söz yazan Sayın Akalın’ın yazısını bile) kendi yazısıymış gibi “makale”ler yazmakta, “yazar” sıfatıyla kitaplar yayımlamaktadır.
 
Tespit ettiğimiz intihallerin sayısı 2 000’i geçmiş bulunmaktadır. Yazdığı son beş kitapta (Hayat Yayınları) da tek sayfası kendisine ait değildir.
 
Nedense Can Gürzap, Necmiye Alpay, Feyza Hepçilingirler, Dr. Atilla Sarıkayalı ve Akın Önen’in kitaplarından tek satır alamıyor. İnsanın aklına gelmiyor değil: Acaba bu kişiler hayatta oldukları ve dişli kişiler olarak tanındıkları için mi?
 
Sırrı Er, sizin yazılarınızı bile kopyalayıp altına imza atmaktadır. (Örneklerinden biri Divanyolu dergisi, sayı: 1) Yeterli tahsili olmadığını umarım biliyorsunuz. Kendisini “Sahne Sanatları Eğitimi (Yüksekokul)” mezunu olarak tanıtmakta, bu yolla da okurlarını kandırmaktadır. Yeğeniniz, 2004 yılında yazdığınız makaleyi sekiz yıl beklettikten sonra, 2012’de (www.yazete.com) altına imza atarak yayımlayabilmektedir.
 
Defalarca uyarmamıza ve araya müşterek arkadaşlarımızı koymamıza rağmen bu huyundan vazgeçmemekte ve aşırmalarına Facebook ve Twitter’de devam etmektedir.
 
Neticei Kelam:
Bu durumun nihayete erdirilmesi görevi size düşmektedir.
Saygılarımla,
Hüseyin Movit
 
 
ELAZIĞLI SIRRI ER’İN MARİFETİ

Elazığlı Sırrı Er, Ziya Gökalp’in dizelerine uydurma bir dize eklemiş marifetmiş gibi. Böylelikle, aşırmacılığı yanında uydurmacılığını da ispatlamış oluyor:

LİSAN
Güzel dil Türkçe bize,/Başka dil gece bize./İstanbul konuşması/En sâf, en ince bize./Uydurma söz yapmayın 
Ziya Gökalp 
(Altın Sözler, Başarılı Konuşma Teknikleri, Hayat Yayınları, s. 97)
 
Dizelerin aslı
LİSAN
Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz;
Ma'nâsı anlaşılan
Lûgate atmadan göz.

Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız,
Türkçeleşmiş, Türkçedir;
Eski köke tapmayız.
 
BUHARLAŞAN HABER
Ünal Tanık, Hilal’de Sabah’ta Sırrı Er’le gündemi yorumlamış. Haber, Haber7’de yayımlandıktan bir süre sonra buharlaşıvermiş. Hayrola, Elazığlı Sırrı Er’le ilgili intihal haberleri mi geldi de haber buharlaşıverdi . Fotoğraflı başlık var metin yok… Ve minel garaip…
 
Uçurulan haber için:
 
 
AHLAK DENİLEN KAVRAM
Aşırmacı Elazığlı Sırrı Er, arada bir ahlak, erdem (fazilet) konusunda tavsiyelerde bulunmayı pek sever, yine esmiş: “Ahlâk denen kavram, ahlâksızlar tarafından erozyona uğratıldı…”(www.facebook.com, 16.02.2015)
Tavsiyelerde bulunur da, onun bunun yazılarını kopyalayıp “çakma” kitaplarında kullanmak hangi ahlak kuralı ile bağdaşır. Bir cevaplasa da biz de tatmin olsak…
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.