ŞEYHİN ETRAFINDA DÖNÜLMEZ

ŞEYHİN ETRAFINDA DÖNÜLMEZ
Sayın Buket Uzuner, kaleme aldığı, “İstanbullular” adlı kitabının 7. sayfasına oturttuğu bir ifadede, “Dönmek, dervişlerin hem kendi eksenleri, hem şeyhlerinin etrafında zikirle hû hû ilahileri söyleyerek gerçekleştirdikleri sema ayininde yaptıkları harekettir aynı zamanda.” demiş ki bu ifadeden çıkan, “Dönen dervişlerin aynı zamanda ilahi de söyledikleri” anlamı, Mevlevî ayin-i şeriflerinde dönme ve ilahi söyleme fiillerini ayrı ayrı grupların işlemesi ile o grupların ilahi okuyanlarına “mutrıban”, dönenlerine ise “semazen” denilmesinden dolayı dönenlerin yani semazenlerin dönme eylemini gerçekleştirdikleri sırada kesinlikle ilahî söylememesi sebebinden ötürü yanlış olduğu gibi “sema yapanların hem kendi ve hem de şeyhlerinin etrafında dönmeleri” biçimli anlatım da o semazenlerin kendi etraflarında dönmelerine karşın, bu dönme eylemini şeyhlerinin çevresinde de sürdürmemeleri nedeniyle başka bir yanlışı meydana getirmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.