Seza Turgut

*  Seza Turgut, TRT Radyo 4, 17.04.2009/13.58 : “Dök zülfünü meydane
gel/Sür atını ferzana gel/Al dayreni hengâma gel/ Bülbül senin
gülşen senin/ Aşıkınım hayli zeman/Dil muntazır.”
  Seza Turgut, “makas hakkı”nı (!) kullanıyor ve Tamburi Mustafa
Çavuş’un, “Dil muntazır teşrifine” dizesini, “Dil muntazır” şekline
dönüştürüyor!!!

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.