Sinan Aydın

*  Sinan Aydın, Sabah, 14.10.2009 : “Annesiyle odun topladığı enkaz çökünce kendini dışarı atan Aleyna, komşuların yardımıyla annesini göçükten çıkardı.”, “Göçük altından annesini kurtardı.”)
   1. yanlış: Çöken enkaz değil, haber metninde belirtildiği gibi, duvardır. Zaten enkaz çökmez!
   2. yanlış: Anne, yine haber metninde belirtildiği gibi, göçük altından değil, enkaz altından çıkartılmıştır.
   Göçük : 1.Çökmüş, göçmüş (yer) 2. Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı. 3. mdn. Kaya veya cevherin kendi kendine yer altına doğru çökmesi (bk. Halıcı Türkçe Sözlük)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.