Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Japonya’da olduğu
gibi,Türkiye’de de kişi başına düşen gelir yani Gayri Safi Millî
Hasıla’nın oranı 35.000 dolar olursa, burdan da çok giden olacaktır.”
Sırrı Er , “Gayri Safi Millî Hasıla”yı, “Kişi başına düşen millî
gelir” sanıyor (!!!) ayrıca “oran” kelimesini gereksiz yere
kullanıyor…
Gayri Safi Millî Hasıla: Bir ülke vatandaşlarının, bir yıl için
ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi
karşılığındaki değerinin toplamı (bk. www.wikipedia.org).

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.