Soner Yalçın

*  Soner Yalçın, Hürriyet, 15.11.2009: “Yazarı; vahdeti vücuda inanan Osmanlı’nın önemli din bilgilerinden Şehberderzade Filibeli Ahmet Hilmi’ydi.”
   Filibeli Ahmet Hilmi’nin unvanı “Şehberderzade” değik “Şehbenderzade”dir. Bir hata da Beyoğlu Belediyesi’nden: Şeyh Bender Sokağı (Sokaktaki tabelada…)
   Şehbender: Konsolos (bk. TDK-Türkçe Sözlük)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.