TARASSUT KULESİ/JETONU DÜŞMÜŞ

Kendi kendini “uzman eğitimci ilan eden aşırmacı Sırrı Er, “Türkçenin Adı Var” adlı kitabında okurlarına “Gaziantep’i” yazınız aynı şekilde seslendiriniz dediği için kendisini şiddetle uyarmış, TDK’nın İmla Kılavuzu’nun 46. sayfasını okumasını tavsiye etmiştik.
Bu arada, TDK’nın tertiplemiş olduğu “2012-2016 İzlem Tasarımı Çalışmaları” Ankara’daki toplantılarında Sırrı Er’in de bulunduğu oturumda, yüzüne karşı, “Gaziantep’i yazılır, Gaziantepi şeklinde seslendirilir diyen uyurgezerler var” demiştim. Bu konuşma toplantılar boyunca banda alınmıştır.

Bunlar anlattıktan sonra İstanbul Radyosu’nda yayımlanan “Hayata Doğru” adlı programda köftehorun “Gaziantebe gittim” dediğini (25.12.2014/11.35) duyunca jetonunun düştüğüne de şahit olduk.

HA BABAM DE BABAM İNTİHAL
Facebook’ta boy göstermek için Sırrı Er’in yapmayacağı yok. Dört sitede daha önce yayımlanmış olan bir cümleyi, bir marifetmiş gibi kopyalamış yapıştırmış:

“İnsan yetiştirme düzenimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor…” (27.09.2014)
Birol Koç, Sibel Çavuşoğlu Yılmaz, Hatice Balkan Mırlak ve 23 diğer kişi de yorum yaparak beğendiklerini belirtmiş. Ne bilsinler ki yazının sahibi kendisi değil bir başkası.

Şimdi cümlenin kullanıldığı siteler:
1- www.diyanet.gov.tr
2- www.aksam.com.tr
3- www.yenisafak.com.tr
4- www.yeniakit.com.tr

SIRRI ER KENDİNİ TARİF EDİYOR:
Can çıkmadan huy çıkmaz!
Sırrı Er, gözünü “www1.gantep.edu.tr” sitesine dikmiş. Oradan 2002 yılında yazılmış “Güzel Konuşma” başlıklı yazının bir bölümünü alarak ve tek kelime eklemedem “Moral Haber”e yapıştırıvermiş. Kendi yazısıymış gibi.(12.02.2007 Saat: 12.17) Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan ve pervasızca.

Adamdaki cesarete bakın. Milletin yıllarca dirsek çürütüp edindiği bilgileri bir çırpıda aşırmak…
Başlıktaki yazı tam da Sırrı Er’i tarif ediyor. Yazısının başlığı: “Can çıkmadan huy çıkmaz!” (Başlık, aşırmacıya aittir.) Ne kadar doğru bir söz, tam da aşırmacı Sırrı Er için söylenmiş öyle ya köftehor tam sekiz senedir durup dinlenmeden aşırıyor.

Sorumuzu tekrarlayalım:
1- Yazı size mi ait? Ola ki “www1.gantep.edu.tr” sizden almıştır.
2- Hayır. Aşırdım, bu benim işim. Vaaa mı bi diceniz?

PROF. DR. CAHİT KAVCAR’DAN AŞIRMALAR:
Aşırma uzmanımız Sırrı Er, boş durmamış. Yine Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın “Türkçenin Güncel Sorunları” başlıklı yazısından bazı bölümleri “www.yaz.bilgicik.com”dan aşırmış ve değişik tarihlerde “Dilde zaaf” başlığıyla dört kere yayımlamış, iki sayfa A4 boyutunda.

Köftehor bazı kelimeleri ve bazı bölümlerin yerini değiştirerek yazıya tecavüz etmiş, bu nedenle anlam değişikliğine de sebep olmuş.

Şimdi Sırrı Er’e soruyor ve kendisine cevap hakkı tanıyoruz. Sayın “yazar” “Dilde zaaf” başlığıyla yayımladığınız yazıyı Prof. Dr. Cahit Kavcar’dan aşırdınız mı aşırmadınız mı?

1- www.moralhaber.net/makale/dilde-zaaf/
2- www.sirrier.com.tr/dilde-zaaf/
3- www.sirrier.com.tr/makaleler/
4- www.sirrier.com.tr/category/genel/

1- Evet aşırdım, sana ne.
2- Hayır aşırmadım. Ben yüksekokul mezunuyum yazamaz mıyım?

TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR
Eski TDK Başkanı Sevgili Kardeşimiz Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, çakma yazar Sırrı Er’in “Sözün Büyüsü” adlı kitabına bir ön söz yazmış. Uzman aşırmacı Sırrı Er, bu ön sözden de çalıntı yaparak “www.facebook.com”a yapıştırıvermiş:
“Türkiye’de özel radyo ve televizyonlar yayına başladıktan sonra çoğu eğitimsiz ve deneyimsiz kişilerin kameraların ve mikrofonların önüne geçmesiyle Türkçede yozlaşma ve yabancılaşma hız kazandı.” (26.12.2012)

Yazıyı okuyan 20 kişi de çakma yazara tebriklerle teşekkür etmiş. Tebrikleri kabul eden çakma yazarımız cevapta gecikmiyor: “Efendim teşekkür ederim, teveccühünüz…”

Hiç utanmadan hiç sıkılmadan! Köftehorda öyle bir duygu yok.

Kitaplardan ve köşe yazarlarından aşırma yapanları görmüştük de, başkasının yazdığı ön sözden aşıranına ilk defa rastlıyoruz.

BUDİZM’DE VE KADİM YUNAN’DA ERDEM VARMIŞ!
Müzmin intihalci Sırrı Er, TRT Radyo 1’de “Yönetim ve Çözümler” programında,”Budizm ve kadim Yunan’da erdem kavramı çok sık kullanılır. Fakat erdeme baktığımızda erdemin içinde ahlak da olan her ne varsa erdem de var. Mesela bunlardan biri bilgidir.
Bilgili olmak zorunda, erdemli insan. Bir diğeri doğruluktur. Erdemli insan doğru olmak zorunda, bir diğeri yiğitliktir. Erdemli insan yiğit olmak zorunda, bir diğeri zaten dört madde var bir diğeri de ölçülü olmak zorunda.”(29.09.2014)

Erdem, Budizm’de ve Kadim Yunan’da varmış da bizde yok muymuş?
Çakma yazara sormalı.

BUNLAR DA KISA KISA
* Sırrı Er, www.facebook, 26.12.2014: “Radyo 1’de ‘Hayata Dair’de Avrupa Birliği Bakanlığı, Bakan yardımcısı Dr. Alaaddin Büyükkaya ve Uzman Psikiyatır Ayhan Akcan konuğum…”
Diksiyon hocası olduğunu iddia eden Sırrı Er hem “psikiyatr” diyemiyor, hem de yazamıyor. Aylardır uyarmamıza rağmen.

* Sezai Şengönül, yazargah.com, 05.12.2014: “Demek istediğim; içeriği, sadece Copy-Pace (kopyala-yapıştır) tarzı bilgilerle doldurulmamış.”
Türkçe karşılığı varken bu züppelik niye? İngilizcesini yazmak şart mı? “Yazar” onu da becerememiş ve atmasyon bir ifade kullanmış. Doğru yazım: Copy-paste.

* Milliyet, 14.11.2011: “O Kaşifoğlu’nu tahammüden öldüreceğim, itiraf ediyorum.”
Hukukta, “işlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir
biçimde, tasarlayarak” anlamlarında kullanılan kelimenin doğru yazımı “tahammüden” değil, “taammüden”dir.

* Hasan Pulur, Milliyet, 13.12.2014: “Yinede divan şairi Nef-i’ye muhtacız:”, “Anayasa da yeri olmasa bile bu hükümet bu gibi hatayı uzmanları da düzeltmek zorunda.”
1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “de” kelimeye ulanmaz. Doğru yazım: “Yine de…”
2. yanlış: Cümle düşük. Doğrusu: “Anayasa’da yeri olmasa da hükûmet bu gibi hatayı uzmanlarıyla düzeltmek zorunda.”
3. yanlış: Bulunma durumu eki kelimeye ulanır. Doğru yazım: “Anayasa’da…”

* Hürriyet, 29.03.2012: “Şimdi doğru oturup, doğru konuşmak gerek.”
Deyimin doğrusu, “Eğri oturup doğru konuşmak”tır.

* Esra Erol, FOX TV, 23.12.2014/17.10: “Kız hasta, yatak döşek yatıyor.”
Esra Erol da deyimi yanlış seslendiriyor.
“Ağır hasta olmak” anlamındaki deyimin doğrusu, “Yatak döşek yatmak” değil, “Yorgan döşek yatmak”tır (bk. TDK-Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü.). Bilindiği gibi “döşek”in anlamı “yatak”tır

* İsmail Küçükkaya, FOX TV, 12.12.2014: “Bugün Hülya Koçyiğit’in doğum günü.”
12 Aralık aynı zamanda Fatma Girik’in de doğum günüdür. Haberciye hiç yakıştıramadık.

BUGÜN TÜRKÇE İÇİN NE YAPTINIZ?
Not: Eleştirilen kişiler, cevap hakkını kullanabilirler…
Saygılarımla,
Hüseyin Movit
Türkçe Gönüllüleri-Dil İzleme Grubu Kurucu Başkanı/Eleştirmen
www.ignelifici.com
www.delikanlisozluk.com

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.