Tülin Öztürk Ekici

*  Tülin Öztürk Ekici, moogozine.goguug.com, 05.10.2008 : “İlgi çekte
nasıl çekersen çek.”
 Ayrı yazılan “da”, “de” bağlacı, hiçbir zaman “ta”, “te” biçiminde
yazılmaz (bk. TDK Yazım Kılavuzu, s.11).
 Tülin Öztürk Ekici, bu kurala uymadığı gibi, bağlacı kelimeye
eklemiş bir de…

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.