www.gazeteport.com

http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/PRINT/GP_669294, ANASAYFA  / EKONOMİ / MAKRO EKONOMI, 14.04.2010: “Ayrıca TCMB’nin muntazam karşılık oranını yüzde 1 artırarak yüzde 6’ya çıkarmasını ve repolar yoluyla sağladığı fonlamanın miktarını ve/veya vadesini değiştirmesini bekliyoruz.”
   Gazete port editörü, “Bankaların topladıkları mevduattan zorunlu olarak merkez bankasında bir hesapta tutmak üzere ayırdıkları kısım” anlamındaki “munzam karşılık” tamlamasını “muntazam karşılık” yapmakta bir sakınca görmemiş!

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.