Yalçın Bayer

 *  Yalçın Bayer, Hürriyet, 17.01.2009: “Nüfusun % 80’i Müslüman… Geriye kalan % 20’yi de Hıristiyanlar, Süryaniler, Ermeniler ve Keldaniler oluşturuyor.”
   Süryani, Ermeni ve Keldaniler, Hristiyan olduklarına göre, doğru ifadenin, “Geriye kalan %20’yi de Hristiyanlar (Süryaniler, Ermeniler ve Keldaniler) oluşturuyor” şeklinde olması gerekidi…

Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.